بفهممممم.....


اگه نق می زنم..... 

اگه لج می کنم.... 

اگه ناز می کنم.... 

بدون دوست دارم بدون دیوونتم..... بدون دلم نمی خواد تنهام بزاری.... 

بدون می خوام با ناز کشیدنات سر گرمت کنم که نری با یکی دیگه سر گرم بشی..... 

بدووون.... د..... لامسب بفهم.... من یه دخترم.... 

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها